Apsveicam Skolotāju dienā!

Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs Tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas visa.
Tu gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika risa.
/F. Gulbis/

 

Apsveicam Skolotāju dienā! Skolotājs ir vissvarīgākā, nepieciešamākā, skaistākā profesija! Mēs novēlam jums nekad nekrist izmisumā, vienmēr un visur spīdēt, izgaismojot ikviena jūsu skolēna zināšanu un labestības gaismu!

Naujenes pagasta pārvalde