Apsveikums Starptautiskajā Veco ļaužu dienā

“Vienīgais, ko cilvēks var iedot otram, – gaisma no sevis -, un kļūt divtik bagātāks došanas priekā. Lai senioru dzīves pieredze, viedais padoms un sirsnība kalpo par atspērienu jauno varēšanai!”

Sveiciens Starptautiskajā Veco ļaužu dienā! Pateicamies jums, par sirds siltumu un dāsnumu, ko dodat! Jūsu nesavtīgais darbs, rūpes un mīlestība palīdz mums īstenot mūsu nodomus. Naujenes pagasta pārvalde novēl jums stipru veselību, izturību, atrast sevis piepildījumu un vienmēr saglabāt optimismu!