Arī šovasar pašvaldība skolēniem piedāvā iespēju strādāt

Jau ceturto gadu Daugavpils novada dome, sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņēmējiem, īsteno Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šogad darbs skolēniem tiks piedāvāts periodā no 6. jūnija līdz 26. augustam, kurā varēs piedalīties Daugavpils novadā deklarētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Programma tiek īstenota, lai sniegtu skolēniem iespēju iegūt pirmo praktisko pieredzi par darba vidi, paaugstināt praktiskās darba iemaņas, vairotu izpratni par profesijām un uzņēmējdarbības nozarēm novadā, darba tiesiskajām attiecībām un pienākumiem, tādējādi samazinot jauniešu bezdarba riskus nākotnē.

—–Skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Ar šā gada 11. aprīli tiek uzsākta skolēnu pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. 

Līdz 9. maijam skolēni var pieteikties vasaras nodarbinātības programmai iesniedzot pieteikumu vienā no norādītajām vietām:

–          Daugavpils novada izglītības iestādēs;

–          Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Attīstības nodaļā, 29. kabinetā;

–          elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv.

Maijā pagastu pārvaldes ar darba devēju noslēgs pakalpojuma līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē.

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās dotāciju darba devējam, valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā 2016. gadā, skolēna darba algai ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā: 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

Izvērtējot iepriekšējā gada programmas rezultātus, šajā gadā tiek īpaši atbalstīta nodarbinātība lauksaimniecībā. Lauksaimniecībā strādājošiem jauniešiem tiks piemērota paaugstināta stundas tarifa likme, piemērojot koeficientu 1,1.

Vakances_2016
Pieteikums_2016

Informācijai: 

Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada dome
Attīstības nodaļas projektu koordinators
jazeps.krukovskis@dnd.lv
26121362, 65476882
www.dnd.lv