Atbalstīts Naujenes pagasta pārvaldes, Naujenes kultūras centra projekts “Folkloras kopu sadziedāšanās pasākuma „Atvasara Juzefovā”, vēsturiskā Juzefovas muižas parka un folkloras kopu atpazīstamības veicināšana un popularizēšana”

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2015. gada 6.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2015.gada maija līdz 2015. gada decembrim ieskaitot.

—–Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2015. gada 31.martā tika iesniegti 143 projekti ar pieprasīto finansējumu 462819.50 EUR. Ekspertu komisija periodā no 01.04.2015.- 16.04.2015. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja 61 projektu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 95 781,00 EUR.

(info http://www.latgale.lv/lv/lraa/kultura/lkp2015 )

Atbalstu EUR 500 apmērā ir saņēmis arī Naujenes pagasta pārvaldes iesniegtais projekts “Folkloras kopu sadziedāšanās pasākuma „Atvasara Juzefovā”, vēsturiskā Juzefovas muižas parka un folkloras kopu atpazīstamības veicināšana un popularizēšana”, kuru sagatavoja un no  01.06.2015.-31.09.2015. īstenos Naujenes kultūras centrs (projekta vadītāja un kontaktpersona Olga Kuzmina).

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt folkloras kopu darbību. Popularizēt Daugavpils novadu, Naujenes pagastu un tā vēsturisko vietu – Juzefovas muižas parku, veicināt to atpazīstamību tūristu vidū.

Projekta ietvaros tiks izveidoti folkloras kopu, kuras piedalīsies folkloras kopu sadziedāšanās „Atvasara Juzefovā” pasākumā (13.09.2015.), vizītkartes un bukleti par vēsturisko Juzefovas muižas parku, folkloras kopu sadziedāšanās pasākumu „Atvasara Juzefovā” un folkloras kopām, ar mērķi piesaistīt jaunus dalībniekus un veicināt vēsturiskā Juzefovas muižas parka un folkloras kopu sadziedāšanās pasākuma „Atvasara Juzefova” atpazīstamību Latgales reģionā un Latvijā.

Projekta īstenošanas termiņš: 15.05.2015. – 31.09.2015.

Piešķirtais finansējums : EUR 500,00

Informāciju sagatavoja

Naujenes kultūras centra vadītāja

Olga Kuzmina

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.