Atkalredzēšanās prieks Naujenes pamatskolā

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,

Ar kuru tikties vienmēr prieks, –

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam,

Bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.

Vasara paskrējusi vēja spārniem un klāt atkal 1. septembris – jauns darba cēliens skolotājiem, atkalredzēšanās prieks skolēniem un patīkama satraukuma pilna neziņa mazajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Zinību diena skar mūs ikvienu, gan skolēnus, kuri apgūst jaunas zināšanas, gan vecākus, kuriem jāpalaiž bērni uz skolu, gan arī tos, kas šajā dienā dodas garām skolai un redz bērnus ar ziediem rokās, smaidu sejā un jūt viņu atkalredzēšanās prieku.  Zinību diena – tie ir svētki pirms jauna darba cēliena.

Šogad jauna darba cēliena sākums iezīmējās ar tik ilgi gaidīto satikšanās prieku un apziņu, ka turpmākā gada garumā ir gaidāmi jauni izaicinājumi un nopietns mācību darbs un katra diena dos iespēju sevi pierādīt un apliecināt.

Ievērojot visus drošības noteikumus, skolas zālē pulcējās skolēni, pedagogi, 1. klases skolēnu vecāki, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 9. klases skolēni un 1. klašu skolēni, kuri uzsāk mācības skolā. Pirmklasniekus skolas dzīvē ievadīs skolotāja Ingrīda BLEIDELE.

Pēc valsts himnas klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja mūsu skolas direktors Pāvels BROVKINS. Viņš uzsvēra, ka šis ir pilnīgi jauns gads un jauna lappuse katra dzīvē. Vienalga, kā ir gājis iepriekšējā gadā, šogad visiem ies vēl labāk. Tikai nopietni jāstrādā, jātic saviem spēkiem, jāuzdrīkstas sapņot un jāpieņem izaicinājumi.

Zinību diena tika aizvadīta caur dzeju un dziesmām, kuras izdziedāja 9. klases skolniece Santa BULE un mūzikas skolotāja Inna KRALIKA.

Pasākuma laikā atcerējāmies pozitīvākos aizgājušās vasaras momentus, kā arī sveicām skolotājus, kuri darba gaitas uzsāk Naujenes pamatskolā. Šogad mūsu pedagogu saimei pievienojas mūzikas skolotāja Inna KRALIKA, fizikas, informātikas un mājturības (zēniem) skolotājs Artūrs ANTIŅŠ, logopēde Tatjana SOROKINA, kā arī sporta skolotāja Inese VĪČA, kura mūsu skolā uzsāk savas darba gaitas .

Ar ziediem, smaidiem, svinīgām uzrunām un laba vēlējumiem iesākts jaunais 2020./2021. mācību gads. Un jaunā sākums – 1. septembris – Naujenes pamatskolā parasti mums visiem iedod arī spārnus. Spārnus, kas nes cauri laikiem drošā lidojumā pretī savai rītdienai, pretī savam mērķim. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Mēs visi varam justies droši, jo skolā iesāktās pārmaiņas mūs ved kalnā. Soli pa solim. Kalns ir augsts, un mūsu nākotnes redzējums nebūt nav nesasniedzams. Mums tikai jākāpj. Un mēs to varam! Lai veiksmīgs, radošs un aizraujošs mācību gads!

FOTOGALERIJA