ATKLĀTS ĀRA TRENAŽIERU LAUKUMS NAUJENES PAGASTĀ

2019.gada 25. oktobrī plkst. 15:00 Kraujas stadionā, Naujenes pagastā, notika āra trenažieru laukuma atklāšana. Laukums jau kādu laiku ir atvērts apmeklētajiem un sportot gribētājiem, kuri aktīvi to izmanto. Tomēr, izmantojot pēdējās siltās šī gada dienas, tika organizēta laukuma atklāšana.

Laukumu ar uzrunu atklāja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, kā arī Latgales plānošanas reģiona projekta vadītā Iluta Kriškijāne un  iepazīstināja klātesošos ar šī projekta mērķiem un nozīmi. Pēc tam fizioterapeite Jelena Galilejeva dalībniekiem pastāstīja fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka ikdienā un kā šie trenažieri var palīdzēt stiprināt mūsu muskulatūru, elpošanas un asinsrites sistēmu, kā arī, kā labi pavadīt brīvo laiku. Fizioterapeite novadīja iesildīšanās vingrojumus. Kopā ar Naujenes pagasta sporta pasākumu organizatoru Sandri Šedi visi klātesošie  varēja iemēģināt jaunos un dažādos trenažierus. Lai gan daži trenažieri izskatās ļoti vienkārši, taču ar tiem var veikt daudz un dažādus vingrinājumus un noslogot visas muskuļu grupas. Galvenais ir nesteigties un izpildīt katru vingrinājumu lēni un kontrolēti, lai trenētu tieši dziļo muskulatūru, un protams, sportojot jāievēro ģērbšanās principi, lai sporta apģērbs būtu ērts un neierobežotu kustības. Tā kā āra trenažieru laukuma atklāšanā piedalījās bērni un jaunieši ne tikai no Kraujas, bet arī no citiem ciemiem, tad bija izteikta viņu vēlme, izveidot tādus laukumus arī Naujenes, Lociku un Vecstropu ciemos.

Āra trenažieru laukums Kraujas ciemā ir viens no pieciem sporta infrastruktūras objektiem Daugavpils novadā, kuri  izveidoti projekta LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm ” ietvaros un tika īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

S.Šedis, Naujenes pagasta sporta pasākumu organizators

FOTOGALERIJA