Atsaucieties, aculiecinieki!

Naujenes pagasta pārvaldei pēc Lielās talkas, diemžēl, eiforijas brīdis bija pavisam īss. Pagāja divas nedēļas un ko mēs redzam – uz ceļa Butisķi – Židina, blakus atkritumu konteineram, pagriezienā uz  Vasargelišķu skatu torni uzrodas “viens mēslotājs” un izgāž veselu kravu atkritumu uz ceļa malas. Nepietiek ar to, ka regulāri uzkopjam visas tūristu apmeklētās vietas, ceļa malas, laukumus, parkus un nesakoptās īpašnieku zemes, kas robežojas ar ceļiem. Un nelīdz fakts, ka katram jābūt līgumam par atkritumu izvešanu. Par spīti tam visam, tīrības un kārtības kā nav, tā nav! Atsaucieties, aculiecinieki, un informējiet mūs, kurš ir tas, kas  varēja tā izdarīt! Jo tērēsim taču nodokļu maksātāju naudu un nevarēsim veikt kādu ceļa remontu vai citu nepieciešamo darbību, ja nāksies maksāt par tādiem “mēslotajiem”. Informējiet par tādiem gadījumiem Naujenes pagasta pārvaldi vai valsts policiju.  Tālr. 20219044, 26465559.