Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiem Naujenes pamatskolā

Maija beigas, zaļi bērzi šalc,

Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts.

Mājot sveikas sākumskolai

Aiziet ceturtie pretī vasarai.

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads, bet 4. klašu skolēni atvadās no sākumskolas. Vēja spārniem ir pagājuši četri mācību gadi. Ir pienācis laiks, kad jāšķiras no sākumskolas un klases audzinātājas Valijas KAVINSKAS.

30. maijā vecākus, darbiniekus un viesus mazie mūsu skolas absolventi iepriecināja ar skaistu un sirsnīgu koncertu. Tajā bērni parādīja gan savu prasmi deklamēt dzejoļus, gan raito dejas soli un vokālās prasmes ansamblī un klases korī. Savukārt Veronikas PANOVSKAS rokās akordeons rokās skanēja droši un pārliecinoši. Katrs 4.klases skolēns šajā dienā parādīja kādu savu prasmi.

Gatavojoties šim pasākumam, skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Natašu SEMJONOVU iestudēja angļu valodā lugu “Pelnrušķīte”.

Svētku dienā audzēkņus sveica un pasniedza piemiņas dāvanas un apliecinājumus par sekmīgu sākumskolas pabeigšanu skolas direktors Pāvels BROVKINS. Dāvanu svētku gaviļniekiem sarūpēja arī Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja  Diāna ČIŽEVSKA, kura atsūtīja absolventiem grāmatu “Izkrāso Naujeni!”

Ceturtklasnieki ar ziediem sveica un izteica pateicību saviem vecākiem un skolotājiem.

Savus skolēnus sveica viņu skolotāja Valija KAVINSKA, kura novēlēja viņiem neapstāties uz sasniegtā, bet tikpat draudzīgi un droši soļot pretī jaunajam, kā arī aicināja nebīties no grūtībām.

Savus mīluļus sveica arī 4. klases audzēkņu vecāki, kā arī pateicās klases audzinātājai, skolas direktoram un skolotājiem. Vecāki  novēlēja saviem bērniem uzkrāt pa vasaru spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm, lai vēl daudz citu izlaidumu!

Sveikt 4. klasi ar dāvanām, ziediem, apsveikumiem, dziesmām un dzejoļiem, laba vēlējumiem bija ieradušies arī pārējie sākumskolas skolēni un viņu audzinātājas.

Svētki izskanēja ar laimes sajūtu un smaidošām sejām. Pēc svinīgā pasākuma bērni kopā ar vecākiem pie svētku galda kavējās atmiņās un notikumos 4 gadu garumā.

Veiksmi jums, ceturtklasnieki, pamatskolā! Nebīstieties no grūtībām, jo jūs visu varat!

FOTOGALERIJA