Atvērto baznīcu diena Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā

Jau otro gadu Baznīcu naktij pievienojās Latvijas sakrālajam mantojumam veltītais notikums “Atvērto baznīcu diena” – 28. maijā vairāk kā 200 Latvijas dievnamu bija atvērti apmeklētājiem. Šis notikums ielūdza ikvienu cilvēku sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē. Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, kurai jādod iespēja uzrunāt cilvēku mūsdienu pasaulē.

Paldies sakām Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas draudzei, mācītājam Pāvelam Raciņam, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktajam korim „Latgale” un solistei Zitai Barševskai.

FOTOGALERIJA

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis uzziņām 654 74268

www.facebook.com/NAUJENESKC