Autobusu kustība

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz OC500 Temsa Safari valsts Nr. JL 5689, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši-Krauja-Židina-Cirši

Nr.p.k. Pieturvietas nosaukums 1. reiss 2. reiss
  Cirši 7.15 15.25
  Gribusti 7.24
  Dūdeļi 7.28
  Teivāni 7.31
  Naujene   15.27
  Krauja (Naujenes bērnu nams) 7.35 15.32  
  Krauja (Naujenes PII) 15.35  
  Viļuši 7.40    
  Naujene (pretī muzejam) 7.43  
  Naujene 7.45 15.40  
  Cirši 7.47  
  Naujenes pamatskola 7.50 15.45  
  Vecpils 7.52 15.51  
  Sandarišķi 7.55 15.54  
  Konopecka 8.00 16.00  
  Sargeliški (krustojums) 8.04 16.04  
  Židina 8.07 16.09  
  Izvaltas pagrieziens 8.10 16.15  
  Sprukti 8.15 16.20  
  Vasargelišķi 8.18 16.23  
  Jurīši 8.20 16.25  
  Naujenes pamatskola 8.25    
  Cirši 8.27 16.35  
  Naujene 8.30    
  Krauja (Naujenes bērnu nams) 8.40    
  Cirši 8.50    

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa SETRA-313 Nr. GS 6150, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā                              Cirši –  Križi – Lociki– Cirši

Nr.p.k Pieturvietas nosaukums 1. reiss 2.reiss (1.reisa turpinājums) 3. reiss 4. reiss 5. reiss  
1. Cirši 6.50   14.00    
2. Naujene       15.40 16.55
3. Naujenes pamatskola 6.55   14.10 15.45 17.00
4. Cirši 7.00   14.14 15.48 17.04
5. Naujene 7.01   14.15  15.50 17.05
6. Viļuši 7.03   14.18 15.53  
7. Teivāni 7.04   14.20 15.55  
8. Krauja (Naujenes PII) 7.05   14.23  15.59 17.12
9. Krauja (Naujenes bērnu nams) 7.06 7.36 14.25 16.00  
10. Vecstropi (18.novembra iela 319 C) 7.40  
11. Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) 7.10 7.42 14.30  16.05 17.18
12. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.12 7.44 14.32 16.07 17.20
13. Križi 7.50  
14. Stropi 7.15 14.35 16.10 17.23
15. Lociki (autopietura) 7.20 8.00 14.40 16.15 17.35
16. Lociki (Lāču pamatskola)   8.01 14.41 16.16 Stāv līdz 18.00
17. Stropi 7.23 8.03 16.19 18.05
18. Križi 14.50  
19. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.25 8.05 14.53 16.21 18.10
20. Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) 7.26 8.10 14.55 16.25 18.15
21. Vecstropi (18.novembra iela 319 C) 14.57  
22. Krauja (Naujenes bērnu nams)     16.28 18.20
23. Krauja (NPII) 7.30 8.12 15.00 16.30  
24. Teivāni   8.15 15.03 16.31 18.23
25. Viļuši   8.17 15.05 16.33 18.26
26. Naujene (pie muzeja)   8.18 15.07 16.34 18.29
27. Naujene   8.20 15.10 16.35 18.32
28. Cirši   8.21     18.40
29. Naujenes pamatskola   8.25      
30. Cirši   8.27      
31. Zastenki (pagrieziens uz Buļiem)   8.30      
32. Lociki (Lāču pamatskola)   8.40      
33. Cirši   9.00      
34. Naujenes pamatskola   15.15    
35. Zastenki (pagrieziens uz Buļiem)     15.20    
36. Gribusti   15.23    
37. Dūdeļi   15.25    
38. Teivāni   15.30    
39. Naujene   15.35