Automašīnas izsole

Naujenes pagasta pārvaldes rīkotajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota automašīna RENAULT MEGANE, valsts reģistrācijas Nr. FB 3566, izlaiduma  gads – 2004.g., dzinējs: 1,6i (benzīns), tumši zilā krāsā. Īpašuma sākumcena ir 310,00 EUR. Izsoles nodrošinājums ir 31.00 EUR, reģistrācijas nauda – 10.00 EUR kas ir jāiemaksā pirms reģistrācijas izsolei pārvaldes kontā Nr. LV93TREL9800200447410, Valsts kase, TRELLV22 vai V96HABA0551028137019, HABALV2, AS „SWEDBANK”. Izsole notiks Naujenes pagasta pārvaldes telpās Naujenē, Skolas ielā 15, 2016.gada 8.jūlijā  plkst.10.00. —–

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, darba dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-17.00 līdz 2016.gada 7. jūlijam plkst.16:30, Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā  www.naujene.lv, Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. Tālrunis uzziņām 65476840, 26465559

Izsoles noteikumi