Balts gaišums mirdz no svecītēm

              Ziemassvētku laiks…

             Kad vārdi, ko vēlamies teikt,

            Tiek rakstīti sirdī

            Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,

            Kad atceramies būtisko…

           Tas ir Ziemassvētku laiks.

Adventes vainagā degošas sveces, noplēstās kalendāra lapiņas, neizsakāmas ilgas pēc balta, mirdzoša sniega liecina – 2019. gads tuvojas beigām. Skolās par to liecina arī 1. mācību semestra noslēgums.

Šajā laikā ar tikko jaušamu mieru, klusiem soļiem mūsu ikdienā ienāk īpašas izjūtas. Tūlīt, tūlīt jau Ziemassvētki klauvē pie durvīm un tradicionāli gada nogalē ar vai bez sniega, bet mūsu skolā tiek svinēti gada gaišākie svētki. Šie svētki mūsu skolā vienmēr ir īpaši, jo bērnu vidū valda prieks, acīs ir saskatāma ticība brīnumiem un skolas telpās ir dzirdami skanīgi smiekli, kas ieskandina svētkus ar zvaniņu skaņām.

20.decembrī Naujenes pamatskolā notika Ziemassvētku pasākums „Balts gaišums mirdz no svecītēm”, kurā pulcējās mūsu skolas skolēni, vecāki un skolotāji. Šajā dienā Ziemassvētki skolā bija sabraukuši Mājas gariņa mājās ar skanīgām dziesmām, kuras mums visiem par prieku izdziedāja folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” (sk. Inga ZEILE), 1. – 8. kl. koris, vokālais ansamblis “Spurgaliņas” un “Ķipariņi” (sk. Silvija STIVRIŅA). Svētkus skolas zālē ar raitu dejas soli ierībināja 2. – 3.kl. un 4. kl. dejotāji (sk. Anita SMANE). Koncerts uzbūra pirmssvētku noskaņojumu, iesildīja sirdis un palīdzēs pārziemot ar prieku.

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā visus sveica skolas galvenais rūķis un brīnumdaris jeb skolas direktors Pāvels BROVKINS.

Naujenes pamatskolas skolēnus apciemoja arī Ziemassvētku vecīša palīgi – rūķis, Mājas gariņš, zaķis, kaķis, kuri pasniedza Ziemassvētku dāvanas, Taču dāvanas bija jānopelna, darbojoties visiem kopā jautrās svētku aktivitātēs. Lai iegūtu dāvanu, katram bija jāskaita kāds dzejolis, jādzied dziesma vai aijānovēl kāds skaists novēlējums. Bija prieks, ka gandrīz zināja dzejolīšus vai dziesmas, tāpēc katrs mājās devās ar saldu dāvanu! Savukārt 2. klases skolēni saņēma ne tikai dāvanas, bet arī Ziemassvētku vecīša vēstuli.

Paldies visiem labajiem gariņiem, kuri palīdzēja tapt šiem svētkiem!

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod.

Apškrūma raksta: „Mūžīgas ir bērnības Ziemassvētku eglītes, tās nenokalst, viņu svecītes dvēseli silda tik daudzreiz, kad salst. Mūžīgas ir Ziemassvētku eglītes, laimes sajūtu atgriezt tās var, vismīļāko vārdu sasildīts, kad mājās nāk svētvakars.” Tas atnāca, tiešām klāt bija un atnesa Gaismu arī Jaunajam 2020. gadam. Novēlam visiem to ražīgu, veiksmīgu un ļoti, ļoti laimīgu!

FOTOGALERIJA