Barikāžu aizstāvju atceres diena Lāču pamatskolā

19.janvārī no paša rīta Lāču pamatskolas foajē uzliesmoja stilizēts ugunskurs, kurš atgādināja par 1991. gada janvāra notikumiem. Pēcpusdienas pasākumā izglītojamie uzzināja par to,  kas notika Rīgas stratēģiski svarīgās vietās pirms 27 gadiem. Bērni ar milzīgu interesi iepazinās ar šīs dienas notikumu gaitu, skatījās prezentāciju un video sižetu, uzdeva jautājumus un stāstīja par vecākiem un vecvecākiem, kuri kļuva par šī notikuma lieciniekiem. Noslēgumā katrs uzzīmēja savu uguns liesmiņu, uz kuras uzrakstīja pateicības vārdus barikāžu aizstāvjiem.

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā   J. Ovčiņņikova