Barikāžu atceres dienas pasākums Naujenes pamatskolā

Man pieder tēvu zeme

Ar visām atmatām,

Man pašam kungam būt,

Man pašam arājam.

Valstu un tautu vēsturē ir lappuses, kuras nav iespējams aizmirst, tās pašas atgādina par sevi, lai cik ilgs laiks būtu pagājis. Tāda Latvijas tautas vēstures lappuse ir trauksmainais un neziņas pilns 1991. gada janvāra barikāžu laiks.

Šogad aprit 28. gadskārta, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Tas bija satraukumu pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju. 1991. gada barikādes bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs.

18.janvārī Naujenes pamatskolā notika barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums, kuru organizēja vēstures skolotāja Inga ČALENKO.  Sākumā skolotāja sniedza ieskatu 1991. gada notikumu hronoloģijā, skolēni noskatījās arī tā laika dokumentālās kino liecības.

Pasākuma  turpinājumā norisinājās konkurss 6.-9.klašu skolēniem, kurā piedalījās 5 komandas. Komandas saņēma katra savu uzdevumu, kuru bija jāsagatavo pusstundas laikā. Žūrija, kuras sastāvā bija skolas direktors Pāvels BROVKINS, latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese LOCIKA, sporta skolotāja Anita SMANE, sekoja, cik aktīvi uzdevuma izpildē iesaistās visi komandas dalībnieki.

Katra skolēnu grupa saņēma savu radošo uzdevumu, kura izpildē bija jāpielieto dažādu mācību priekšmetu apguvē gūtās kompetences: 1) uzrakstīt vēstuli draugam ASV angļu valodā par 1991. gada 20. janvāra notikumiem Rīgā; 2) sagatavot prezentāciju; 3) izveidot sienas avīzi; 4) izspēlēt skeču; 5) sagatavot un nodziedāt vienu no populārākajām dziesmotās revolūcijas dziesmām “Manai Tautai”.

Skatītājus un žūriju pārsteidza skolēnu spēja mobilizēties kopīgam darbam, jo katrā komandā darbojās dažādu klašu skolēni, tāpēc prasme sadarboties bija ļoti nepieciešama saņemtā uzdevuma izpildē.

Izvērtējot komandu veikumu, tika ņemta vērā paveiktā darba oriģinalitāte, visu dalībnieku iesaiste uzdevuma izpildē, prezentēšanas spējas. Pasākuma refleksijas fāzē  katra komanda izteica 3 atziņas par pasākumā gūto un to, kas jāpaskaidro līdzcilvēkiem par 20. janvārī  izkārtajiem valsts  karogiem. Tajā brīdī radās ticība un pārliecība, ka arī šodien, tāpat kā pirms 25 gadiem, mēs būtu gatavi doties uz barikādēm, lai aizstāvētu savas valsts brīvību.

Fotogalerija