“Bērnu žūrijas 2020” noslēguma pasākumu cikls ir noslēdzies!

26. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre novadīja pēdējos “Bērnu žūrijas 2020” noslēguma tiešsaistes pasākumus Naujenes pamatskolas 1.-2. klašu audzēkņiem. Šoreiz bērni noklausījās Annas Ļenasas grāmatu “Krāsu mošķis”. Šī grāmata palīdz bērniem iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas emocijas, viņiem saprotamā un pieņemamā veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti iepazītās emocijas saistīt ar krāsām, vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus. Nodarbības laikā bērni uzzināja, ka nedzīvi objekti neko nejūt, iemācījās atpazīt emocijas pēc seju izteiksmes, nošķirt patīkamās emocijas no nepatīkamām, apsprieda, kā tikt galā ar negatīvam emocijām un piedāvāja dažus labas omas “receptes”. Nodarbības noslēgumā tika apkopotas un atcerētas visas izlasītas grāmatas. Mazie lasīšanas eksperti dalījās savos iespaidos, nobalsoja par labākām un interesantākām grāmatām.

              Liels paldies maziem lasīšanas ekspertiem, klases audzinātājām Valijai Kavinskai un Ingrīdai Bleidelei, ka arī direktora vietniecei audzināšanās jomā Zinaīdai Pauliņai par aktīvu dalību lasīšanas veicināšanās programmā. Tuvākajā laikā visi dalībnieki saņems dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Savukārt kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Lielajos lasīšanas svētkos”.

Lai lasītprieks un mīlestība pret grāmatu vieno!

Vairāk  Naujenes tautas bibliotēkas emuārā!  šeit