Bibliotekārā stunda “Astrīdas Lindgrēnas daiļrade” Lāču pamatskolā

23. novembrī Lāču pamatskolas 3.-4. klašu skolēni devās uz Naujenes tautas bibliotēku. Skolēni apmeklēja bibliotekāro stundu par Astrīdu Lingrēnu. Skolēni ar interesi klausījās par slavenās rakstnieces Astrīdas Lidgrēnas biogrāfiju un daiļradi.  Uzmanības centrā bija viņas populārākās bērnu grāmatās “Grāmata par Pepiju Garzeķi” un “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Skolēniem bija interesanti uzzināt, kā radās grāmatas varoņi, viņi aktīvi iesaistījās tēlu pozitīvo un negatīvo rakstura īpašību raksturojumā. Noklausoties grāmatas fragmentu, bērni raksturoja galvenos grāmatas varoņus un atsauca atmiņā interesantākos sižetus. Stundas noslēguma skolēni risināja krustvārdu mīklu par Pepiju Garzeķi, uzzināja, kāds kārums visvairāk garšo Karlsonam. Bērni ar prieku un aizrautību iedzīvojās Brālīša un Karlsona lomās. Pateicāmies visam Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvam par ilggadējo sadarbību, īpašs paldies bibliotekārei Aigai Soldatjonokai par interesantu, izzinošu un jautru bibliotekāro stundu!