Bibliotekārā stunda “Brāļu Grimmu pasaku pasaulē” Lāču pamatskolā.

Mazajiem pirmskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem notika bibliotekārā stunda “Brāļu Grimmu pasaku pasaulē”.

—–Jau iepriekš pirmskolēni bija iepazinušies ar brāļu Grimmu pasakām, tāpēc viegli atpazina grāmatu ilustrācijas, kuras bija redzamas prezentācijas slaidos. Bērni minēja,  kurā pasakā darbojas attēlos redzamie varoņi.   

Bērni kopā ar skolotājām apskatīja grāmatu izstādi, kura veltīta brāļu Grimmu daiļradei. Pirmskolas audzēkņi  pasākuma noslēgumā izvēlējās grāmatas, kuras viņi lasīs kopā ar skolotāju pirmskolas grupiņā.

 

Sagatavoja Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele