Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga izmantošana”

Maijā Lāču pamatskolas skolēniem bija iespēja iepazīties ar Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskā kataloga  http://naujene.biblioteka.lv/alise  priekšrocībām. Bibliotekārās stundas laikā skolēni mācījās meklēt nepieciešamo informāciju katalogā, piemērām, bērni uzzināja, kā pareizi atrast grāmatu katalogā, kā to rezervēt vai pasūtīt. Nodarbības laikā bērni iemācījās meklēt nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja, vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, ir pieejams, vai ir izsniegts lasītājam. Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas- skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, proti, cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt to izsniegšanas termiņu, pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par izdevumu pieejamību, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. Lai iegūtu autorizācijas datus, jāgriežas bibliotēkā, kur tiks piešķirts lietotājvārds un parole. Pateicāmies NTB bibliotekārei Aigai Soldatjonokai par informāciju un iegūtajām prasmēm, strādājot ar bibliotēkas elektronisko katalogu!

 

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele