Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”

Bibliotēku nedēļas ietvaros, 19. aprīlī Lāču pamatskolas 1. klases skolēni viesojās Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē. Bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar bibliotēkas iekārtojumu, pastāstīja par grāmatu meklēšanu bibliotēkas plauktos. Bērni noskaidroja, ko nozīmē vārds “bibliotēka”. Ar krāsainās prezentācijas palīdzību bibliotekāre iepazīstināja pirmklasniekus ar bibliotēkas struktūru un lietošanas noteikumiem. Pēc tam pirmklasnieki noskatījās multiplikācijas filmu par to, kā top papīrs un grāmatas. Skolēni ar interesi atbildēja uz bibliotekāres jautājumiem, kā arī paši uzdeva jautājumus par bibliotēkas darba laiku, par pierakstīšanas iespējām un par grāmatu klāstu bērniem.

18.aprīlī Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi viesojās Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā. Bibliotekārās stundas “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus bibliotēkas telpām: lasītāju zāli, abonementu un Bērnu nodaļu, pastāstīja par grāmatu izvietojumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”. Bibliotēkas iemītniece, vecā, gudrā, runājošā grāmata, pastāstīja bērniem par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, ka arī par saudzīgu attieksmi pret grāmatām. Stundas beigās bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, salika no burtiem vārdu “bibliotēka”. Runājošā grāmata izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie viņas, kļūs par bibliotēkas lietotājiem, mīlēs grāmatas un attieksies pret tām cienīgi.

Pateicāmies Naujenes tautas bibliotēkas  bibliotekārem Aigai Soldatjonokai un Tamārai Gordinai par interesantu un izzinošu bibliotekāro stundu!

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele