Bibliotekārā stunda Naujenes pamatskolā

16.oktobrī pie Naujenes pamatskolas 7. un 8. klases skolēniem ciemojās Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Viņa mūsu audzēkņiem novadīja bibliotekāro stundu “Elektroniskā kataloga iespējas”. Bibliotekārās stundas mērķis: attīstīt skolēnu informācijas meklēšanas prasmes un iemaņa. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskā kataloga https://naujene.biblioteka.lv/alise izmantošanas iespējām.

Strādājot ar bibliotēkas elektronisko katalogu,  noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, vai ir šobrīd  pieejams, vai arī ir izsniegts lasītājam, , kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem.   Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētie lietotāji var izmantot autorizētā lietotāja iespējas – pagarināt grāmatu termiņu, pasūtīt vai rezervēt grāmatas, aplūkot lasītāja statusu.

Lai izpildītu uzdevumus bibliotekārās stundas darbā lapā, iegūtās zināšanas skolēni uzreiz pielietoja nodarbības laikā. Darba lapa ir  sastādīta aizraujošās  Kvest spēles veidā. Bērni meklēja grāmatas elektroniskajā katalogā un ierakstīja atbildes lodziņos. No pareizi atminētajiem (iekrāsotajiem) burtiem tika salikts slepenais kods – zieda   nosaukums. Komanda, kura pirmā atminēja kodu un pasniedza bibliotekārei Aigai viņas mīļākos ziedus,  saņēma piemiņas balviņas no Naujenes tautas bibliotēkas!

Paldies NTB Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par informatīvo nodarbību! Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes  darbam ar bibliotēkas elektronisko katalogu.