Bibliotekārais aprīlis Lāču pamatskolā

Aprīlis vienmēr saistītās ar bērnu grāmatām un bibliotēku.

2. aprīlī  visā pasaulē  tiek atzīmēta Bērnu grāmatu diena. Arī Lāču pamatskolas 1. klases skolēniem un topošajiem pirmklasniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunāko mūsu Naujenes pagasta dzejnieces Stepanidas Miloševičas dzeju. 3. aprīlī Lāču pamatskolas 1. klases skolēni un pirmsskolas grupas “Lāčuks”  devās uz Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāli, lai piedalītos jaukā pasākumā. Stepanida Miloševiča ir ļoti talantīgs cilvēks, viņa ne tikai raksta dzeju, bet arī zīmē ilustrācijas un šuj mīkstās rotaļlietas, pēc savu dzejoļu motīviem. Šī tikšanās bija veltīta putniem, kuri dzīvo mūsu mežos: lakstīgalai, cīrulim, ķauķim, bezdelīgai, strazdam, sarkanrīklītei, badadzeguzei, žubītei. Bērni klausījās  jaunos dzejoļus, iepazina putnus ar prezentācijas palīdzību un noklausījās skaisto lakstīgalas dziedāšanu.

Bibliotēkas nedēļas ietvaros, šogad tā notiek laikā no 22.–28. aprīlim, vismazākie Lāču pamatskolas audzēkņi devās uz Naujenes tautas bibliotēku, kur tika novadīta bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”.

Pie ieejas durvīm viesus priecīgi sagaidīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Ar lielu interesi bērni apmeklēja  grāmatu pasauli: Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Īpaši bērniem patika Bērnu nodaļa ar spēlēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par jebkuru tēmu: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi,  mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās prezentāciju “Pasaules skaistākās bibliotēkas”, video “Īsa pamācība grāmatu lietošanā” un kopīgi apsprieda bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, spēlēja spēles, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām un nozarēm. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

25. aprīļa pēcpusdienā Lāču pamatskolas sākumskolas skolēni  tikās ar Maļinovas pagasta dzejnieci Tamāru Trutjko. Pasākuma laikā dzejniece mazliet pastāstīja par sevi. Tad viņa iepazīstināja ar savām grāmatām “Zooloģiskais dārzs” un ”Lauku saimniecība”. Tagad dzejniece aktīvi strādā pie grāmatas par putniem. Dzejniece iepazīstināja bērnus ar saviem dzejoļiem par putniem, kurus papildināja ar stāstu par katru no tiem.  Skolas bibliotekāre sagatavoja prezentāciju par putniem, to ligzdām, apspalvojumu. Pasākumā laikā bērni uzmanīgi ieklausījās putnu balsīs, mēģināja tās atpazīt. Tikšanās beigās bērni minēja dzejnieces pašsacerētās mīklas.             Pateicāmies dzejniecēm Stepanidai Miloševičai un Tamārai Trutjko,  NTB bibliotekārēm Aigai Soldatjonokai un Tamārai Gordinai par interesantu ceļojumu grāmatu pasaulē!

FOTOGALERIJA

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele