Bibliotēkas darbs

Lāču pamatskolas bibliotekāre – Skaidrīte KARDELE

Lāču pamatskolas bibliotēkas grāmatu fondā ir 9472 grāmatas:

 • 3 990 eksemplāri ir daiļliteratūra un nozaru literatūra
 • 5 482 eksemplāri ir mācību grāmatu fonds

Bibliotēku uzziņu fonds:

 • Enciklopēdijas – 89
 • Audiomateriāli – 61
 • Videomateriāli – 20
 • Diski – 52
 • Vārdnīcas – 40

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS:

 • PIRMDIENA – no plkst. 8.00 līdz 16.40
 • OTRDDIENA – no plkst. 8.00 līdz 16.40
 • TREŠDIENA – no plkst. 8.00 līdz 16.40
 • CETURTDIENA – no plkst. 8.00 līdz 16.40
 • PIEKTDIENA – no plkst. 8.00 līdz 16.40


Bibliotēku apmeklē 172 lasītāji.

Bibliotēkā darbojas 5 pastāvīgas izstādes:

 • „Mana Latvija”
 • „Latgales pusē”
 • „Dzimtā zemīte – Naujene”
 • „Latvija un Eiropas Savienība”
 • „Ilgu mūžu grāmatai”

Tradīcijas:

 • Dzejas dienas – tikšanās ar vietējiem dzejniekiem.
 • Bērnu grāmatas dienā tikšanās ar vietējiem dzejniekiem – novadniekiem
 • Sadarbība ar Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāli. Tika organizēti pasākumi veltīti Pasaules bibliotēkas dienai.
 • Sadarbība ar Naujenes tautas bibliotēku notika Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums „Es – grāmatu eksperts”