Bibliotēkas nedēļa Lāču pamatskolā

No 23. – 27. aprīlim visā Latvijā norisinājās Bibliotēkas nedēļa. Bibliotēku nedēļas tēma – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Arī Lāču pamatskolā notika pasākumi, kuri cieši saistīti ar bibliotēku.
Skolas bibliotekāre novadīja bibliotekāro stundu “Jaunās grāmatas skolas bibliotēkā”, notika Skaļās lasīšanas pasākumi katrā klasē, 1. – 5. klases skolēni tikās ar Naujenes pagasta dzejniecēm, pirmskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi devās ekskursijā uz Naujenes tautas bibliotēku.
Skaļā lasīšana veicina bērnu interesi pret lasīšanu. Pēc pasākuma bērni atnāca un izvēlējās sev grāmatas, kuru fragmentus viņi dzirdēja savu klasesbiedru lasījumā.
26. aprīļa tikšanās ar dzejniecēm norisinājās draudzīgā un piedzīvojumu pilnā gaisotnē. Dzejniece Stepanīda Miloševiča parādīja skolēniem nelielu izrādi, kurā izmantoja dzejoļus un paštaisītās dekorācijas. Ludmila Idzāne iepazīstināja klātesošos ar saviem jaunajiem un jau pazīstamiem dzejoļiem. Viņas dzejas lasījums bija ļoti emocionāls, saistošs. Bērni ar nepacietību gaidīja jaunos stāstus par Gošu, kurus sacerēja mūsu novadniece Margarita Labonarska. Pasākuma noslēgumā bērni saņēma saldās balviņas no Gošas un pasūtīja jauno pasaku par šo brīnišķīgo suni.
27. aprīli vismazākie Lāču pamatskolas audzēkņi devās ekskursijā uz Naujenes tautas bibliotēku. Tur tika organizēta bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”. Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām, bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bērni uzzināja, ko nozīmē vārds “bibliotēka“. Salika no burtiem vārdus “bibliotēka”, “lasītājs”, “grāmata”, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pēc krāsas, tēmas, nozares. Stundas noslēgumā bērnus sagaidīja pārsteigums, leļļu teātra izrāde. Bērni ar interesi noskatījās pasaku par vilku, kurš nolēma doties uz bibliotēku. Bibliotēkā vilks uzzināja, ka pret grāmatām ir jāuzturas saudzīgi un cienīgi.
Šis dienas bija organizētas ar mērķi popularizēt bibliotēku un grāmatu pirmskolas un pamatskolas skolēnu vidū, kuri nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs un mīlēs tās, kā arī kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.