BIBLIOVASARA 2022 rit pilnā sparā!

Jau no šī gada  1. jūlija Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas telpās valda rosība, jautrība un radošums. Bērni un jaunieši atnāk uz bibliotēku ne tikai lai paņemtu grāmatu, bet arī lai interesanti un lietderīgi pavadītu brīvo laiku – spēlētu, zīmētu, veidotu, modelētu, saliktu termomozaīku, darbotos ar 3D printeri un 3D pildspalvu.

2022. gada 7. jūlijā notika pirmā “Bibliovasaras 2022” radošā nodarbība, kuras laikā bērni tukšās stikla burciņas pārveidoja par skaistiem svečturiem. Parastās stikla burkas saņēma otro dzīvi un tika izdekorētas ar sirsniņām, kaķīšiem, tauriņiem, nakts pilsētas siluetiem, ziedošām pļavām un zvaigžņotām debesīm.

http://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2022/07/bibliovasara-2022-rit-pilna-spara.html