Biedrība „Zelta ābele” ir īstenojusi kapličas izveidošanas projektu Naujenes pagastā

Naujenes pagasta iedzīvotāju biedrība „Zelta ābele” ir īstenojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu “Kapličas izveidošana Naujenes pagastā” (projekta Nr. 12-03-LL24-L413101-000001). Projekta rezultātā ir izveidots jauns sadzīves pakalpojums iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un nodrošināta iedzīvotājiem nepieciešamā sadzīves pakalpojuma – kapličas – pieejamība, nomainot ēkas logus un durvis.—–

Projekta finansējums: 90% no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja Eiropas Savienība un Latvijas valsts, 10% no attiecināmajām izmaksām līdzfinansējumu nodrošināja Daugavpils novada dome.

Atvadu nams atrodas blakus Jezupovas Sv.Pētera un Pāvela Romas Katoļu baznīcas ēkai, ir atvērts un ir pieejams ikvienam, kam ir radusies nepieciešamība pavadīt mūžībā aizgājušos.

Sīkāka informācija:

  • Staņislava Locika, 
  • biedrības „Zelta ābele” valdes priekšsēdētāja, 
  • tālr. 29325738 , e-pasts: stanislava.locika@naujene.lv