Ceļojošā izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas”

No 1. līdz 26. augustam Naujenes tautas bibliotēkā darbosies Naujenes Novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas”.
2016. gadā ir uzsākts projekts „Let Us Not Forget” („Neaizmirsīsim”), kurš ir veltīts atmiņas par Otro pasaules karu saglabāšanai un kurā piedalās četru valstu – Maltas, Latvijas, Lietuvas un Itālijas – pašvaldības un organizācijas. Latviju pārstāv Daugavpils novada Kultūras pārvalde, pateicoties kuras darbībai bija organizēts skolēnu mākslas darbu konkurss “Pusgadsimts bez Latvijas”, kurš deva iespēju Daugavpils novada skolēniem iesaistīties projekta aktivitātēs. —–Skolēni konkursā pauda savu izpratni par Latvijas vēstures procesiem, kuri ir tiešā veidā saistīti ar Otro pasaules karu, tā norisēm un sekām – Latvijas padomju (1940-1941; 1945-1990) un/vai nacistisko (1941-1945) okupāciju. Projekta ietvaros tas sekmēja skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās apziņas veidošanos un vēsturiskās atmiņas stiprināšanos. Viens no konkursa mērķiem bija arī skolēnu darbu izstādes izveide Naujenes Novadpētniecības muzejā – rezultātā šajā izstādē ir aplūkojami 20 Daugavpils novada skolēnu darbi, kuru tapšanā bērni ir izmantojuši ne tikai vēsturēs stundās iegūtas zināšanas, bet arī ģimenes vēstures materiālus, mutvārdu vēsturi, grāmatas un citus avotus. Izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas” reprezentē Daugavpils novada skolēnu redzējumu par Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas periodu.