Ceļojums grāmatu valstī

17.maijā  Lāču pamatskolas 1. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un skolas bibliotekāri devās  uz  Naujenes tautas bibliotēku. Tur viņus sagaidīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka, skolēni ar interesi apmeklēja  bibliotēkas Bērnu nodaļu, Lasītāju zāli un Abonementu, kur iepazinās ar  grāmatu izkārtojumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, skatoties video “Īsa pamācība  grāmatu lietošanā” bērni komentēja kā drīkst un nedrīkst uzvesties bibliotēkā un rīkoties ar grāmatām, pēc tam kopā ar bibliotekāri pārrunāja  bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: skolēni minēja mīklas par pasaku varoņiem, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām un nozarēm, spēlēja spēli uz uzmanību. Bibliotekāre aicināja bērnus biežāk nākt ciemos pie grāmatām, saudzēt, mīlēt tās un kļūt par Naujenes tautas bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

Pateicāmies Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai un visam Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvam par ilggadēju sadarbību, un interesantiem, izzinošiem pasākumiem.

Skolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele