Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas ziemas sezonā

Naujenes pagasta teritorijā kopējais pašvaldības ceļu garums ir 115,8 km un ielu garums sasniedz 12,4 km.

Ņemot vērā mūsu laika apstākļus, ceļu un ielu uzturēšana ziemā ir daudz  atbildīgāka un sarežģītāka. Īpaši laika prognozēm nevaram paļauties, jo faktiskie laika apstākļi dara savu. Naujenes pagasta pārvaldei līgums par ceļu un ielu uzturēšanu ir noslēgts ar pašvaldības uzņēmumu” Naujenes pakalpojumu serviss”, kur arī pasūtam visus nepieciešamos ceļu uzturēšanas darbus, t.sk. sniega tīrīšanu. Ceļus tīrām pēc vajadzības un atkarībā no ceļu klases. Prioritāte ir ceļiem, kur kursē izglītojamo  pārvadājumu autobuss, kā arī ceļiem ar  sabiedriskā transporta  maršrutiem. Tāpat  prioritāri ir ceļi, kur ir pienkopības saimniecības un notiek piena savākšana. Protams, ka intensīvas snigšanas periodā, ne vienmēr tiekam laicīgi galā ar visu ceļu attīrīšanu. Ceļi ar zemāku braukšanas intensitāti tiek atlikti uz pēdējo kārtu. Ceļu attīrīšanu no sniega traucē arī ceļu faktiskais tehniskais stāvoklis, jo nav noslēpums, ka ir daudz ceļu, kuriem jau nav seguma un brauktuves attīrīšana no sniega ir apgrūtināta.  Pagasta pārvaldē ir atbildīgā persona, Valērijs Mihejevs ( m.t. 26465559 vai  65476840)  kurš atbild uz iedzīvotāju zvaniem un izskaidro secību, kā tiek tīrīti ceļi un kad iespējama konkrētā ceļa attīrīšana no sniega. Kā arī šim cilvēkam var sniegt informāciju par konkrētu neizbraucamu vietu. Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem veidojas slīdamība, ledus rises, un ar to cīnīties ir daudz grūtāk. Īpaši bīstami ceļa posmi ir gar Daugavu, jo tur arī reljefs ir citādāks, gan kalni, pauguri un  ielejas. Tas raksturīgi arī nesen pārbūvētajam ceļam “ Butiški- Židina” kura  garums  ir 10,8 km un tā uzturēšana ziemas periodā prasa lielākus līdzekļus. Transporta intensitāte  uz šī ceļa gan pagājušajā gadā, gan arī tagad, ziemā ir ļoti liela, jo brauc ģimenes  uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, lai pavadītu brīvdienas.
Ar ielu uzturēšanu it kā problēmu nevajadzētu būt. Par gājēju celiņu tīrīšanu ir atbildīgi sētnieki un pārejā teritorija tiek tīrīta ar traktoru. Kā visur , arī mums daudzviet uz ziemas stāvēšanu ir atstātas mašīnas, kas apgrūtina stāvlaukumu attīrīšanu no sniega. Vienīgi šogad nedaudz pacietīgākiem un iecietīgākiem ir jābūt Vecstropu ( Ceļinieka) un Naujenes ciemu iedzīvotājiem, jo uzsākta ielu pārbūve un tagad tehnoloģiskā pārtraukuma laikā ielu braucamās daļas uzturēšana ir nedaudz apgrūtināta un arī iedzīvotājiem ir nelielas neērtības.