Cenrādis

MUZEJA BEZMAKSAS PAKALPOJUMI
Nodrošinot krājuma izmantošanu muzejs sniedz bez maksas šādus pakalpojumus:

 • iespēju iepazīties ar tematisko, alfabētisko, pamatkrājuma un palīgkrājuma kartotēku;
 • pieeju Nacionālā krājuma kopkatalogam mājas lapā internetā pēc adreses http://www.nmkk.lv
 • iespēja iepazīties ar muzeja krājuma neeksponētajiem priekšmetiem;
 • muzeja priekšmetu izdošanu (deponēšanu) akreditētajiem muzejiem un citām institūcijām saskaņā ar Naujenes Novadpētniecības muzeja krājuma noteikumiem);
 • iespēju iepazīties ar priekšmetu zinātniskā inventāra pasēm, tiem priekšmetiem, kuriem ir veikta zinātniskā inventarizācija;
 • iespēju akciju laikā iepazīties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm bez maksas.

MUZEJA MAKSAS PAKALPOJUMI
Nodrošinot muzeja krājuma izmantošanu un pieejamību sabiedrībai, muzejs saskaņā ar apstiprinātu Daugavpils novada domes maksas pakalpojumu sarakstu sniedz šādus maksas pakalpojumus:

 1. Iekasē līdzekļus par muzeja ekspozīciju apmeklējumu un gida pakalpojumiem.
  (Muzeja bezmaksas apmeklējums ir noteikts pirmsskolas vecuma bērniem, Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bērniem, Internātskolu audzēkņiem, Bērnu namu audzēkņiem. Personai, kas pavada skolu audzēkņu vai tūristu grupu. Pansionātu iemītniekiem Daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni) I un II grupas invalīdiem, personām ar garīgās attīstības traucējumiem un vienu viņus pavadošo personu. Latvijas muzeju darbiniekiem Starptautiskās muzeju asociācijas ICOM biedriem, presei)
 2. Iekasē līdzekļus par krājuma materiālu kopēšanu, skenēšanu, deponēšanu, krājuma materiālu izmantošana publicēšanai.
 3. Iekasē līdzekļus par Zinātniskā arhīva materiālu kopēšanu, skenēšanu.
Muzeja apmeklējums (mākslas, dabas un etnogrāfijas ekspozīcijas un izstādes)

 • ieejas biļete pieaugušajiem
 • ieejas biļete mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem
Ls 0,80
Ls 0,30
Ārpusmuzeja ekspozīcijas „Slutisķu vecticībnieku māja”

 • ieejas biļete pieaugušajiem
 • mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem
Ls 0,40
Ls 0,20
Vienotā biļete muzejā un ārpusmuzeja ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku māja”:

 • ieejas biļete pieaugušajiem
 • ieejas biļete mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem
Ls 1,00
Ls 0,40
Ekspozīciju un izstāžu apskate muzejā

 • gida pakalpojums grupai līdz 10 cilvēkiem
 • gida pakalpojums grupai līdz 35 cilvēkiem
Ls 3,00
Ls 5,00
Apskates ekskursija ārpus muzeja
(gida pakalpojums)
Ls 15,00
Tematiskā ekskursijas dabas parkā „Daugavas loki”
(gida pakalpojumi grupai par katru ekskursiju):

 • „Markovas izziņas taka”
 • „Dinaburga – Daugavpils priekštece”
 • „Slutišķu vecticībnieku sādža”
Ls 5,00
Telpu noma semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem

 • kamīnzāles noma (1 stunda)
 • V. Zeiles galerijas telpas noma (1 stunda)
Ls 10,00

CENRĀDIS (Pakalpojumi)
Daugavpils novada domes lēmums Nr. 27 “Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem”