Cilvēka rokraksts ir viņa spogulis

Jau trešo gadu Naujenes pamatskolā notiek konkurss “Glītākais rokraksts”, kas veltīts Starptautiskajai Rokraksta dienai, kuru atzīmē 23.janvārī. Rokraksta diena (National Handwriting Day) ir ieviesta pēc Rakstāmpiederumu ražotāju asociācijas iniciatīvas, lai atgādinātu visiem par rokraksta unikalitāti. Minēto svētku nepieciešamība radās sakarā ar datoru, e-pastu, e-blociņu, sms utt. arvien pieaugošo popularitāti.

Mūsdienās, kad pasaulē valda tehnoloģiju laikmets, ir grūti izprast, kādēļ vispār glīts un izkopts rokraksts  ir vajadzīgs.  Tikai retais zina, ka, rakstot ar roku, uz lapas uzliekam ne tikai burtus, vārdus, bet atklājam arī cilvēka raksturu, noskaņojumu un citas personības iezīmes. Skolā glīts un saprotams rokraksts ir panākumu un veiksmes atslēga, jo tomēr, neskatoties uz tehnoloģijām, lielāko daļu uzdevumu skolēni veic rokrakstā. Patiess lepnums, ka ir skolēni, kas raksta tik glīti.

Rokrakstu konkursa mērķispopularizēt skolēnu kulturāla rokraksta vērtības nozīmi reālajā dzīvē. Arī šogad vērība tika pievērsta prasmei norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Trīsdesmit astoņi 5.-9.klašu skolēni uz līniju lapām glīti norakstīja latviešu valodas skolotājas Ineses LOCIKAS doto tekstu “Rakstāmpiederumi. Ko mēs par tiem zinām?”.

Skolēnu veikumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija skolotāji, tehniskie darbinieki, sākumskolas skolēni un Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Turklāt vērtētāji nezināja, kā darbus izvērtē, jo visi darbi tika numurēti.

Apkopojot konkursa “Glītākais rokraksts” rezultātus, tika noteikti uzvarētāji: 1. vieta – Jeļizavetai ROZAŠČONOKAI 8.kl.), 2. vieta – Sabīnei PETROVSKAI (5.kl.), 3. vieta – Darjai BOGDANOVAI (9.kl.). Konkursa uzvarētājiem skolas direktors Pāvels BROVKINS pasniedza diplomus un piemiņas balvas.
Liels paldies skolotājai Inesei LOCIKAI par atsaucību un ieguldīto darbu, organizējot konkursu!

Atcerēsimies, ka jau 551.-479.g.p.m.ē. Konfūcijs ir teicis: “Uzmanieties no cilvēka, kura rakstītais šūpojas kā niedre vējā!”

FOTOGALERIJA