COMENIUS PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 2014

„One week course for European teachers of music”

Ir pagājusi vasara. Iespējams, ka tā bija pati skaistākā un neaizmirstamākā vasara manā dzīvē. Mūžizglītības projekta ietvaros, es apmeklēju „One week course for European teachers of music” mācību kursus Cheltenhamas pilsētiņā, Lielbritānijā.
Bija patīkami iegūt jaunus draugus no Spānijas, Itālijas,, Grieķijas, Rumānijas un Ungārijas. Skolotāju grupa izrādījās ļoti draudzīga, visus pasākumus, seminārus, koncertus, ekskursijas un vizītes uz Lielbritānijas skolām mēs apmeklējām ar lielu interesi. Lielbritānijas skolās bērni mācās līdz 19. jūlijam. Mani izbrīnīja lielais bērnu skaits klasēs, katrā klasē ir ne mazāk kā 30 skolnieki. Ktrai skolai ir konkrēta skolas forma. Lielbritānija ir dziedoša valsts, pat sākumskolas vecuma bērni starpbrīžos un pastaigu laikā patstāvīgi dzied dziesmas.
Dzīvojot angļu ģimenē, man bija lieliska iespēja papildināt savas angļu valodas zināšanas. Nedēļas laikā es uzzināju daudz ko jaunu un noderīgu priekš sevis. Es tuvāk iepazinos ar valsts kultūru un izglītības sistēmu.
Cheltenhamas pilsēta ir maziņa, bet ļoti mājīga. Vienmēr biju gribējusi apskatīt Londonu un beidzot man bija tāda iespēja.Es apmeklēju London Eye, redzēju Buckingham Palace un Parliament building.
Uz mājām atvedu daudz dažādu fotogrāfiju un lielu daudzumu iespaidu.
Man ļoti gribētos, lai mūsu valsts pedagogi pēc iespējas vairāk piedalītos tādos projektos un iepazītos ar citu valstu kultūru un tradīcijām.
Informāciju par Mūžizglītības projektiem var atrast VIAA mājas lapas sadaļā: Comenius >> Profesionālā pilnveide >>Kursu izvēle

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
mūzikas skolotāja, Tatjana Zviceviča