Daugavpils novada domes deputātu pieņemšana

Edgars Kucins

14.02. Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes jauniešu centrs 16.00 – 18.00

Juris Livčāns

27.02. Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, c.Vecstropi  16.30-18.00