Dienas centrs

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs aicina pensionārus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bezdarbniekus piedalīties Dienas centra piedāvātajās aktivitātēs.

Mūsu  adrese: 18.Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts.
Tālrunis uzziņām 65459048, 65447148

Mēs piedāvājam:
praktiskās nodarbības pulciņos (deju pulciņš, ārstnieciska vingrošana, dramatiskais pulciņš, vokālais ansamblis, rokdarbu pulciņš);
kultūras un atpūtas apmeklēšanu;
tematiskās tikšanās (kultūras, sadzīves, veselības jautājumos);
atjaunot fizisko un garīgo stāvokli, sportojot kopā ar kvalificētu fizioterapeitu
iegūt labu garastāvokli kopā dejojot, spēlējot teātrī un dziedāšot

Dienas centrs aicina aktīvos seniorus iesaistīties Dienas centra darbības attīstībā, ieguldīt savas idejas un talantus, zināšanas un prasmes, kopīgi veidojot savstarpēja atbalsta grupas, lai mūsu ikdiena kļūtu gaišāka un radošāka!

Svarīgi zināt – Dienas centra pakalpojumi ir bez maksas.