Drošāka interneta diena Naujenes pamatskolā

Mēs visi savu dzīvi vairs nespējam iedomāties bez interneta. Un nenoliedzami aktuāls kļuvis jautājums par drošu tā izmantošanu. Par drošības riskiem mājās, skolā, braucot kādā ceļojumā parasti atceras vienmēr, tāpat aizejot aizslēdz mājas durvis un aizver logus, bet atverot datorā interneta logus, par drošību bieži vien tiek domāts visai maz. Ir cilvēki, kuri vēl aizvien iedomājas, ka interneta vidē var uzturēties anonīmi un nezina, ka jebkura darbība ir izsekojama, bet ievietota fotogrāfija interneta dzīlēs peldēs mūžīgi.

Jau 15. gadu pēc kārtas 6. februārī visā pasaulē un arī Latvijā tika atzīmēta Drošāka interneta diena. Drošāka interneta dienas sauklis šogad ir “Drošāks internets sākas ar tevi!” – aicinājums sabiedrībai pievērst pastiprinātu uzmanību drošībai globālajā tīmeklī un tam, kāds ir ikviena lietotāja ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Visu februāra mēnesi skolās notiek dažādas aktivitātes par drošāku internetu.

Šogad sadarbībā ar Naujenes tautas bibliotēku Naujenes pamatskolas 3. – 4. klases skolēniem notika nodarbība par drošu internetu. Tās laikā NTB bērnu bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA paskaidroja skolēniem, kas ir personiskā informācija un vai to var izpaust internetvidē. Skolēni tika iepazīstināti ar personiskās informācijas publicēšanas riskiem internetvidē. Viņi aktīvi iesaistījās sarunā un piedāvātajās aktivitātēs, kā arī dalījās savā un savu paziņu pieredzē.

Nodarbības laikā tika pārrunāts, kā droši lietot internetu, un kas jāņem vērā, lai pasargātu sevi internetā un jo īpaši sociālajos tīklos. Tika apspriesti interneta lietošanas paradumi, aplūkoti dažādi labas un sliktas prakses piemēri, kas skar privātas informācijas izpaušanu, paroļu drošību, labas uzvedības etiķeti internetā utt., kā arī tika piedāvāti reāli, praktiski ieteikumi, kas palīdzēs internetā justies drošāk.

Bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA atgādināja, ka, ja tomēr noticis kāds negadījums, tūlīt jārīkojas — klusēšana un slēpšanās visu sarežģīs vēl vairāk. Par drošību internetā var vērsties, uzrunājot vecākus vai zvanot uz uzticības tālruni 116111, noderīgi padomi par drošu interneta lietošanu atrodami Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas mājaslapā (www.cert.lv). Paldies NTB bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par interesanto un saturīgo nodarbību!

Būsim atbildīgi un uzmanīgi!

Fotogalerija