Dvieļu volejbols Naujenē

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

  1. Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;
  2. Stiprināt sportisko garu un draudzības saites starp Naujenes pagasta bērniem un jauniešiem;
  3. Veicināt pagasta bērnu un jauniešu interesi par aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām;
  4. Noteikt bērnu un jauniešu dvieļu volejbola turnīra uzvarētājus un aktīvākos jauniešus;

Dalībnieki

Sacensībās piedalās Naujenes pagasta bērni un jaunieši (vecumā no 6 – 25 gadiem). Dalībnieki startē pāros (komandā pa 2), pāri tiks izlozēti uz vietas. 

Sacensību organizēšana un vadība

Dvieļu volejbola turnīru organizē Naujenes pagasta pārvalde. Sacensības tiesā Naujenes pagasta pārvaldes nozīmēti tiesneši. Sacensību galvenais tiesnesis – Sandris Šedis un Linda Laizāne.

Laiks un vieta

Dvieļu volejbols notiks 2. jūlijā no plkst. 14:00 līdz 16:00, Naujenes ciema volejbolā laukumā.       

Vērtēšana

            Sacensības notiks komandās (komandā 2 cilvēki), komandas tiks sadalītas grupās un izspēlēs apļa turnīru un izslēgšanas spēles. Spēle norisināsies vienu setu līdz 11 punktiem. Pie 6. punkta komandas mainās laukuma pusēm.

Apbalvošana          

Sacensībās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī aktīvākie turnīra dalībnieki. 

Pieteikumi

Obligāta dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22019135 naujene.sports@gmail.com vai 29826547 linda.laizane@naujene.lv.