Dzejas dienām veltīts pasākums bērniem “Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”

Septembra sākumā, kopā ar dzeltenīgām lapām, sudraba rasu un miglainiem saullēktiem atnāk dzejas dienas. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā tradicionāli tiek organizēts dzejas dienām veltīts pasākums bērniem “Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”. Jau trešo gadu pēc kārtas uz tikšanos ar dzejnieci un novadnieci Stepanidu Miloševiču tika uzaicināti Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vecākās grupas audzēkņi. Stepanida Miloševiča visu savu dzīvi veltījusi bērniem, jo strādājusi par skolotāju gan bērnudārzā, gan skolā. Dzejoļus sāka rakstīt tikai kopš 2003. gada, aizejot pensijā. Stepanidas dzejoļi tika publicēti avīzēs, žurnālos un dzejoļu krājumos. Viņai pašai ir iznākušas

5 dzejoļu grāmatas, kurus viņa pati arī ir ilustrējusi.

Stepanidas dzejoļi ir par skaistu bērnības pasauli, ikdienas notikumiem, draudzību, dabu un citām aktuālām tēmām. Pasākuma laikā bērni ne tikai klausījās dzejoļus un apskatīja krāsainas ilustrācijas, bet arī aktīvi atbildēja uz jautājumiem un prātoja par pieklājības vārdiem, izpalīdzību, ceļa satiksmes zīmēm un noteikumiem.  Pasākuma dalībniekiem bija iespēja parādīt savas skaitļošanas prasmes un pašiem piedalīties nelielā leļļu teātra izrādē.

Pateicamies Stepanidai Miloševičai par interesantu tikšanos un labvēlīgo, sirsnīgo gaisotni tikšanās laikā.

http://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2022/09/dzejas-dienam-veltits-pasakums-berniem.html