Dzejas dienas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē

“Mākonītei balti svarki zeltītām kroķītēm,…” ar šīm Raiņa dzejas rindām 16. septembrī NPII “Rūķītis” noslēdzās  Raiņa dzejas nedēļa, kurā piedalījas 6.gadīgo grupas “Zivtiņas” audzēkņi.

Bērni šai dienai bija īpaši gatavojušies, jo Raiņa dzejoļus runāja no galvas. Katrs centas to pasniegt ar savu attieksmi un izteiksmi, kas arī lieliski izdevās. Bērni iepazīstināja skatītājus ar Jāņa Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, sagatavoja nelielu prezentāciju,  izstādi un iesaistīja visus kopīgas rotaļās! Paldies skolotājam Irīnai un Ņinai un skolotaju palīgam Aijai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā!