Dzimtsarakstu nodaļa informē

2017.gada 3.martā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa strādā līdz plkst. 12.00. Miršanas faktus var reģistrēt Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Raiņa ielā 27, no plkst. 14.00 līdz 17.00

Tālruņi: Miršanas gadījumu reģistrācija – 65476778. Arhīvs- 65422575.