E-literārā stunda “Aiz trejdeviņiem kalniem…”

2021. gada 17. martā Naujenes tautas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja e-literāro stundu, kura bija veltīta Vilhelma Grimma 235. gadu jubilejai. Brāļu Grimmu pasaku pasauli virtuāli apmeklēja Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi. Bibliotekāre pastāstīja bērniem par slaveno pasaku meistara biogrāfiju un daiļradi. Bērni uzzināja, ko nozīmē “vākt pasakas”, iepazinās ar brāļu Grimmu populārāko pasaku varoņiem un sižetiem. Visas pasakas ir unikālas, interesantas un pamācošas. Lielākā daļa no tām ir veltītas tādām īpašībām, ka laipnība, drosme, attapība, gods. Bibliotekāre nolasīja priekšā  pasaku par vilku un septiņiem kazlēniem. Stundas noslēgumā kopā ar bērniem apsprieda pasakas sižetu un morāli, lai nedaudz izkustētos  bērni izkrāsoja brāļu Grimmu pasaku ilustrācijas. 
 Paldies Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” skolotājām un skolas bibliotekārei Skaidrītei Kardelei par sadarbību un atsaucību!