Elektroniskais katalogs

Spied. šeit Elektroniskais katalogs

E-kataloga pamācība

 Lietotāju ievērībai 

Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā Jūs varat atrast informāciju:
par grāmatām un citu veidu  izdevumiem, kuri atrodas bibliotēkas krājumā –

  • pēc grāmatas autora,
  • nosaukuma,
  • izdošanas gada,
  • izdevniecības un citiem parametriem.

Kā arī veidot bibliogrāfiskus sarakstus un uzzināt, kurā bibliotēkas filiālē grāmata atrodas. Izmantot bibliotēkas novadpētniecības datu bāzi, kur iekļauti avīžu rakstu apraksti par Naujenes pagastu. Autorizētie lietotāji var pagarināt grāmatas lasīšanas termiņu, pasūtīt vai stāties rindā un bez maksas lasīt e-grāmatas www.3td.lv bibliotēkā.

Naujenes tautas bibliotēkas informācijas speciāliste Ņina PRUSAKOVA, sniedz konsultācijas par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām, tālr. 654 50246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv  vai klātienē – Daugavas ielā 31a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads.

Informāciju par Naujenes tautas bibliotēku var atrast, šādās interneta saites:

Naujenes tautas bibliotēkas emuārs

Informācija par bibliotēku www.kulturaskarte.lv

Facebook

2011.gadā Naujenes tautas bibliotēka apkopoja novadpētniecības materiālus par Naujenes pagasta Hoftenbergas parku un tur esošajiem objektiem un ņēma dalību Letonikas projektā Latvijas Kultūrvides takas. – iesniegti 5. objektu apraksti – “Hoftenbergas muižas parka taka”.

Objektu aprakstus var skatītwww.letonika.lv:
Hoftenbergas muiža un tās īpašnieks Marians Šahno
Hoftenbergas muižas ēka
Hoftenbergas muižas parks
Kraujas stadions

Sākot ar 1999.gadu bibliotēka strādā pie bibliotēkas procesu automatizācijas. Ir iegādāti 25 datori tai skaitā: 11 darbinieku datori, 14 lietotāju datori, 1 serveri, 2 portatīvie datori, 5 printeri, 1 planšetdators, 1 skeneris, 3 kseroksi, 2 multifunkcionālās iekārtas. Ir pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Instalēta IS “Alises 5i” programma (pamatkonfigurācijas – komplektēšana, kataloģizācija, administrācija, analītika, novadpētniecība, svītrkodu druka, saņemšanas/izsniegšanas un lasītāju reģistrācija). Bibliotēkas lasītāji var izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu un internetu bezmaksas. Sākot ar 2000. gadu tiek veidota elektroniskā novadpētniecības datu bāze, kurā ir 3285 ieraksti par Naujenes pagastu un Daugavpils novada pašvaldībām. No 2006.gada Naujenes tautas bibliotēkas lasītājus apkalpo automatizēti. No 2008. gada Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle lasītājus apkalpo elektroniski, izmantojot Alises 5i programmu. No 2009.gada 05.janvāra automatizēta lasītāju apkalpošana tika ieviesta Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos. Sadarbībā ar Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldi no 2006. gada Naujenes tautas bibliotēka veica Daugavpils novada bibliotēku kopkataloga veidošanas funkcijas. 20 Daugavpils novada bibliotēkas iesniedza mums savu jaunieguvumu sarakstus, kuras mēs ievadījām elektroniskajā katalogā un uz 2021.gada 1.janvāri Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā ievadīti 125474 iespieddarbu eksemplāri (91%).