ERASMUS+ PROJEKTS 2014.-2016.(LĪGUMA NUMURS -2014-1-ESO1-KA201-003437 4)

STARPTAUTISKĀS SANĀKSMES

BĒRNU EMOCIONĀLĀ INTELEKTA ATTĪSTĪBA

VECĀKIEM

METODISKAIS DARBS

VIZĪTE Francijā 16.01-21.01.2016.

Pagāja laiks kopš pēdējās ERASMUS+ projekta “Emocionālā inteliģence” darba grupas 4. tikšanās, šoreiz Francijas kalnu kūrorta pilsētiņā Taninges. 6 neaizmirstamas dienas jaunā vidē paliks 3 mūsu iestādes dalībnieču atmiņās ilgāku laiku.

Francija sagaidīja mūs ar pirmo šīs slēpošanas sezonas sniegu, sauli, sakoptu vidi un labi sagatavotu pieredzes apmaiņas programmu. Jau pirmajā dienā mums bija iespēja pārliecināties par to cik liela uzmanība šajā valstī tiek veltīta veselīgam dzīves veidam. Jau no pirmajiem dzīves gadiem bērni tiek pieradināti pie sporta aktivitātēm svaigā gaisā. Mēs vērojām, ka 2-7 gadus veci bērni kopā ar treneriem apguva slēpošanas māku uz speciāli maziem bērniem paredzētas    kalnu slēpošanas trases. Šīs prasmes turpmāk tiek nostiprinātas mācību iestādēs.

Bija patīkami vērot arī to, cik daudz tiek darīts, lai popularizētu ģimeni kā vērtību.

Šo dienu laikā mēs iepazināmies ar mācību līdzekļiem un mācību procesu pamatskolā un pirmsskolā. Pirmsskolas programmas saturs līdzīgs tam, ko mēs darām Latvijā. Iespējams, mums ir jāmācās no frančiem vairāk uzmanības pievērst bērnu patstāvības audzināšanai, jau agrā bērnībā. Arī problēmas ar kurām ikdienā sastopas Francijas kolēģi ir ļoti līdzīgas: vecāku atsvešināšanās, nevēlēšanās atzīt problēmas esamību, atkarību raisošu vielu lietošana. Mums bija iespēja pastrādāt kopā ar franču psiholoģi un partnervalstu sanāksmes dalībniekiem pie tēmas “Konfliktsituāciju risināšana”.

Šis projekts ir unikāls ar to, ka soļus projekta īstenošanai, partnervalstu dalībnieki izstrādā kopīgajās sanāksmēs diskusiju ceļā. Precizējumi un to īstenošana savā valstī un iestādē kopā ar bērniem notiek starplaikos. Iepriekšējā īstenošanas posmā mūsu bērni iepazinās ar Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Ungārijas, Francijas ģeogrāfiju, kultūru, partnervalstu iestādēm un pilsētām, bērnu mīļākām vietām šajās pilsētās. Kā arī mācījās atpazīt savas emocijas un tās pārvaldīt, noticēt tam, ka viņi var atrisināt jebkuru problēmu.  Līdz jūnijam mūsu projekta valstu bērniem būs iespēja iepazīties savā starpā videokonferenču laikā.

Iestādes vadītāja, Anna Vaidere

Idejas rotaļām ar bērniem, kas domātas bērna emocionālās pasaules izzināšanai un pilnveidošanai

VIZĪTE Latvijā 27.10.-30.10.2015.

ERASMUS+ projekta koordinatoru tikšanās Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

No 2015.gada 27.septembra līdz 2015.gada 30.septembrim Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” uzņēma Erasmus+ projekta “Ester educating emotions Eirope” partnerus no 5 valstīm. Šajā tikšanās reizē piedalījās 11 viesi no Spānijas, Portugāles, Ungārijas, Francijas un Grieķijas. Vizītes laikā partneri iepazinās ar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, vispārējās izglītības darba specifiku un emocionālās izglītības jomu Latvijā.Tikās ar Daugavpils novada izglītības pārvaldes vadītāju Irēnu Bulašu. Apmeklēja Naujenes pagasta pārvaldi, kur tikās ar Naujenes pagasta pārvaldes vadītāju Ināru Miglāni un izglītības pārvaldes galveno speciālisti Janitu Zarakovsku, kuras iepazīstināja viesus ar Daugavpils novada, Naujenes pagasta specifiku un novada izglītības iestāžu struktūru.

Tikšanās laikā bija apspriests paveiktais, ieplānotas tuvākās aktivitātes. Daudz diskutēts par emocionālā intelekta attīstības efektīvākiem paņēmieniem, plašākas sabiedrības iesaistīšanu procesā un projekta idejas popularizēšanas iespējām partnervalstīs.

Jau pirmajā dienā, viesi iepazīstināja 5.,6. bērnus, pedagogus un iestādes padomes pārstāvjus ar skaistākām vietām, savām mācību iestādēm Spānijā, Portugālē, Ungārijā, Francijā un Grieķijā. Bērniem īpaši patika video par bērnu aktivitātēm tajās mācību iestādēs, no kurienes atbrauca viesi. Viesus, savukārt, patīkami pārsteidza sakopta vide, augstais audzēkņu zināšanu un prasmju līmenis, Latvijas partneru sirsnība un viesmīlība. Īpaši atvērtu gaisotni radīja darbs ar psihoterapeiti Ludmilu Dijoķieni. Praktisku artterapijas uzdevumu izpildes laikā, ne tikai radās skaidrāks priekšstats par domāšanas, kultūru un mentalitāšu atšķirībām starp projekta dalībniekiem, bet arī emocionāla tuvība. Vizītes pēdējā dienā projekta dalībnieki turpināja diskusijas par mākslas ietekmi uz emocionālā intelekta attīstību Marko Rotko centrā.

Tikšanās laikā dalībnieki vienojās par uzdevumiem, kas jāizpilda līdz nākamajai sanāksmei, kas notiks Francijā 2016.gada janvārī. Katras valsts partneri devās mājās ar jaunām projekta īstenošanas idejām un spilgtiem iespaidiem par redzēto krāšņajā rudenīgajā Latvijā.

Galerija

Iestādes vadītāja, Anna Vaidere

VIZĪTE Grieķijā 22.03-25.03.2015.

ERASMUS+ otrā darba sanāksme notika no 2015.gada 22. līdz 25.martam Grieķijā  Atēnās.  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” pārstāvēja divi pedagogi – Jūlija Ņikitina un Elvīra Švilpa. Bez mums un grieķu kolēģiem, tajā piedalījās pedagogi no Portugāles, Spānijas, Francijas un Ungārijas.

Neskatoties uz to, ka šī vidusjuras valsts sagaidīja mūs ar vēsu un lietainu laiku, tikšanās noritēja siltā un labvēlīgā atmosfērā. Visi tikšanās dalībnieki izrādījās atsaucīgi, draudzīgi un emocionāli cilvēki, ieinteresēti projekta “Emocionālā inteliģence” īstenošanā.

Mūs uzņēma viena no Atēnu priekšpilsētas Egaleo pilsētas sākumskolām. Grieķijā, sākumskolu bērni apmeklē 6 gadus, pie skolas ir arī pirmsskolas grupas. Apmeklējuma laikā, mēs sapratām cik daudz jau ir paveikts projekta ietvaros. Skolotāji un skolēni lepni demonstrēja savus panākumus emocionālās vides uzlabošanā kopumā un katrs personīgi.

Protams, arī pārējie partneri stāstīja par paveikto savā valstī, demonstrēja video ar izpildītiem uzdevumiem, kas tika izstrādāti pirmajā tikšanās reizē Spānijā. Īpašu atsaucību no grieķu skolotājiem un skolēniem izpelnījās video ieraksts, kurā mūsu iestādes audzēkņi izpildīja Sirtaki deju. Lielāko laika daļu šajā tikšanās reizē veltījām profesionāliem jautājumiem. Viena no šī projekta priekšrocībām ir tā, ka projekts nenosaka stingras robežas, bet norāda darba virzienu. Viss pārējais top sarunu laikā, apspriežot metodes ar kurām var sasniegt projekta mērķus. Mums, pirmsskolas skolotājiem, īpaši labi saprotama ideja par to, ka bērna emocionālais stāvoklis tieši ietekmē spēju apgūt zināšanas. Vienā no darba dienām, grieķu partneri organizēja praktisku psiholoģisku semināru par to kā atbrīvoties no emocionālās spriedzes stresa situācijā.

Viens no projekta nosacījumiem, tā popularizēšana citās partnervalstu mācību iestādēs un Eiropas savienībā kopumā. Tāpēc, katras tikšanās reizes noslēgumā, koordinatori paraksta Manifestu un iesniedz to vietējās Izglītības pārvaldes un Domes vadītājiem. Pieņemšanas laikā pie Egaleo pilsētas mēra, šādu dokumentu projekta koordinatori iesniedza pamatizglītības nodaļas vadītājai.

Grieķu partneri kā viesmīlīgi saimnieki, iepazīstināja mūs ar savas valsts tradīcijām, sākot ar daudzveidīgo nacionālo virtuvi, beidzot ar fundamentālo seno grieķu arhitektūru. Mums laimējās apmeklēt Akropoli u senos Vizantijas dievnamus.

Taču, svarīgākais sasniegums šajā projekta etapā – neaizmirstama saskarsmes pieredze ar domu biedriem, iespēja iepazīties ar kolēģu darbu dažādās Eiropas valstīs un pārliecināties par to, ka projekta “Emocionālā inteliģence” īstenošana nes labumu visiem, kas tajā ir iesaistīts.

Galerija

NPII “Ŗūķītis” skolotāja, Elvīra Švilpa

VIZĪTE Spānijā 11.01.-17.01.2015.

ERASMUS+ projekts “Emocionālā inteliģence”

Pateicoties pieredzei, kuru guvām no mūsu pirmā projekta Comenius, mūsu pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs  iesaistījās jaunā ES projektā Erasmus+. Projektā piedalās sešas valstis: Spānija, Grieķija, Ungārija, Francija, Portugāle un Latvija. Tā ir kolosāla iespēja pieredzes bagātināšanai, labas prakses apmaiņai, ceļošanai un iespaidu gūšanai. Pirmā partneru tikšanās notika Spānijā, nelielā bet ļoti viesmīlīgā pilsētā Cieza.

Projekta tēma ir „Emocionālā inteliģence”. Pirmās tikšanās laikā mēs daudz rūnājām, apspriedām un diskutējām par šo jēdzienu. Mūsu spāņu partneri, kuri ir šī projekta galvenie koordinatori, uzskata, ka mūsdienīgā izglītībā daudz uzmanības tiek pievērsts priekšmetu mācīšanai un zināšanu uzlabošanai, bet ļoti maz tiek domāts par emocionālo pusi. Bērni neprot atpazīt savas emocijas, neprot tās kontrolēt un izpaust, neprot risināt konfliktus un just līdzi. Mūsu spāņu partneru komandas galvenā ideja ir iekļaut emocionālo inteliģenci vispārējā skolas programmā.

Bet pagaidam, šī projekta ietvaros, mēs strādāsim ar mūsu kolēģiem, vecākiem un bērniem lai palīdzētu mūsu bērniem atpazīt savas emocijas, pieņemt tās, izpaust, pareizi rīkoties stresa situācijā, prast relaksēties un atpūsties.

Šajā braucienā mēs ar manu kolēģi Jeļenu Cirsi ne tikai strādājām, bet arī interesanti un daudzpusīgi pavadījām laiku kopā ar jauniem draugiem: daudz runājām, baudījām lielisko spāņu virtuvi, vērojām vienreizējo Spānijas dabu ar vareniem kalniem, augļu pilniem mandarīnu un citronu kokiem, janvāra vidū. Apmeklējām pirmatnējo iedzīvotāju alu ar 7000 gadu seniem klinšu rakstiem krāšņā kalnu aizā un seno arābu pilsētas drupas.

Jebkurš ceļojums man ir piedzīvojums. Iespēja redzēt citas zemes, jaunas valstis, nepazīstamas pilsētas, dabu, kura krāšņi atšķiras no manas Dzimtenes. Bet pats galvenais – ceļojums ir iespēja satikt jaunus cilvēkus, jo saskaroties ar citiem, tu kļūsti bagātāks.

Galerija

Jūlija Ņikitina, NPII “Rūķītis” logopēde