Es esmu piektklasnieks!

Pāreja no sākumskolas uz pamatskolu – sarežģīts laiks bērniem. Lai palīdzētu bērniem vieglāk pārvarēt šo posmu un sniegt bērniem atbalstu, tika novadīts pasākums “Iesvētīšana piektklasniekos”.

“Iesvētīšana piektklasniekos” ir īpaši svētki. Bērniem bija jādodas aizraujošā ceļojumā, kura laikā skolēni parādīja savus talantus un savas zināšanas. Aktīvi svētku dalībnieki bija arī skolēnu vecāki. Šajā brīdī kopā ar mums bija pirmā skolotāja Gaļina Vagele.

Piektklasnieki prezentēja sevi un savu klasi ar skanīgām dziesmām un jautriem dzejoļiem. Skolēni minēja mīklas, sastādīja vārdus, turpināja sakāmvārdus, risināja uzdevumus. Pasākuma noslēgumā klases audzinātāja, piektklasnieki un viņu vecāki deva zvērestu.Visu pārbaudījumu beigās skolēni saņēma “Piektklasnieka sertifikātu” un nelielu piemiņas dāvanu.

Pateicamies Skolas parlamenta loceklēm Darjai Piļušinai un Melisai Teivānei par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

5.klases audzinātāja Skaidrīte Kardele