Iraīdas Grigorjevas un Nataļjas Petrovskas ežu figūriņu kolekciju izstāde “Mīluļi ar maigām adatām” – Naujenes tautas bibliotēka 2021.g. aprīlis