Lāču pamatskolas 4. – 5. klašu skolēni devās mācību ekskursijā kopā ar „Latvijas skolas somu”