Pieredzes apmaiņas seminārs ar Braslavas Mākslas skolas administrāciju un skolotājiem 11.11.2014