Grupas

 Skolotāju un bērnu sadale pa grupām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 2015./2016. māc.g.