Atjaunošanas darbu iepirkums Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2017.08.14
Identifikācijas numurs: NPP 2017/8
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: NPP 2017/8
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Atjaunošanas darbu iepirkums Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām:

  • iepirkuma priekšmeta 1.daļa – „Primārās veselības aprūpes telpu grupas vienkāršota atjaunošana 18.novembra ielā 394B, Vecstropi, Naujenes pagasta Daugavpils novads”;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļa – „Elektrības vadu instalēšanas un montāžas darbi Naujenes kultūras centrā”.
CPV kods: 45400000-1.
Paredzamā līgumcena: 20 000-169 999,99
Pasūtītāja nosaukums: Naujenes pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073501
Adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Tālrunis: 65476842
Fakss: 65476857
Kontaktpersona: iepirkuma specifikācijas jautājumos – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valērijs Mihejevs (tālr.26465559), būvkonstrukciju projektētāja Tatjana Suharževska (tālr. 29478389) un par piedāvājumu iesniegšanas kārtību – juriste Ērika Karņicka (tel. 65476842, 65476840).
Dokumentācija: Nolikums

A pielikums
AR,ĢP. pdf
AR-1 AR-2 AR-3 AR-4 AR-6 AR-7 AR-8 AR-9 AR-10 ĢP-1
EL.pdf
EL-1 EL-2 EL-3 EL-4 EL-5 EL-6
UAS.pdf
UAS-1 UAS-2 UAS-3 UAS-4 UAS-5
ŪK.pdf
IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 ŪK-1 ŪK-2 ŪK-3
Paskaidrojuma raksts
Iekšējā elektroapgāde un ugunsdrošības signalizācija
Ūdensapgāde un kanalizācija

 

B pielikums
Darbu apjomu saraksts Nr.1. Vispārceltnieciskie darbi.

Apliecinājuma karte

Skaidrojošais apraksts

Uzvarētāja nosaukums:  1.daļas – uzvarētājs SIA „Celtniecības projektu vadība“, reģ.Nr. 41503040735,

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – PĀRTRAUKTA

Uzvarētāja cena:  bez PVN EUR 26 470,62 .
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:
Risinājums: