“Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzība”

Izsludināts: 2018.09.21
Identifikācijas numurs: NPP 2018/9
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

NOLIKUMS

Grafiskie materiāli
Būves tehniskās inventarizācijas lieta

Tehniskās  apsekošanas atzinums_1

Tehniskās  apsekošanas atzinums_2

Tehniskās  apsekošanas atzinums_3

Tehniskās  apsekošanas atzinums_4

Vēlama telpu izvietojuma shēma

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmatu apliecība

Līgums