Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzība

Izsludināts: 2018.09.05
Identifikācijas numurs: NPP 2018/8
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

NOLIKUMS

Grafiskie materiāli
Būves tehniskās inventarizācijas lieta

Tehniskās  apsekošanas atzinums_1

Tehniskās  apsekošanas atzinums_2

Tehniskās  apsekošanas atzinums_3

Vēlama telpu izvietojuma shēma

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmatu apliecība

Protokols 14.09.2018.