Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve

Izsludināts: 2016.05.24
Identifikācijas numurs: NPP 2016/7
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: NPP 2016/7
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve
CPV kods: CPV kods: 45233000-9
Līgumcena: SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, reģ.Nr. 41503004630, summa bez PVN 588 628, 47 EUR
Pasūtītāja nosaukums: Naujenes pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073501
Adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Tālrunis: 65476842
Fakss: 65476857
Kontaktpersona:
  • iepirkuma specifikācijas jautājumos – zemes ierīcības inženieris Raimonds Užulis (tel. 65476843 vai 26585655),
  • par piedāvājumu iesniegšanas kārtību – juriste Ērika Karņicka (tel.65476840, 65476842) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
Dokumentācija: Būvprojekts, pielikumi

Apgaismojums

Būvatļauja

Nolikums

nolikums_ar grozījumiem 15_06_16 

Atbildes uz jautājumiem: Jautājums_atbilde_16_06_16

Precizejums_jautajumam_atbildei_16_06_16

Jautājums_atbilde_20_06_16

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 24.05.2016